Кратка история на езиците

История на езиците

Кратка история на езиците на Торе Янсон е обзорна книга, която със сигурност ще ви се хареса ако имате  афинитет към изучаването на чужди езици и преплитането на познания от различни хуманитарни дисциплини. Аудиторията на Янсон е доста широка: от хора, тясно интересуващи се от лингвистика до изкушени от историята читатели, които проявяват любопитство към социалните и исторически фактори, които оказват влияние върху формирането на даден език.

Стилът на Янсон е лек, ясен и информативен. Ако искате да получите кратък логически обзор на продължили с векове езикови процеси, то със сигурност Кратката история…ще ви се стори приятно и занимателно четиво. Имайте предвид обаче, че широкият й обхват ограничава заложената информация само до най-важните и логически фундаментални фактори, които оказват влияние върху формирането на различните езици: от хилядите племенни езици в Африка, през класическото наследство на гръцкия и латинския до хегемонията на английския и ситуацията в Южна и Централна Америка с безпрецедентна по размерите си хегемония само на два нови за коренното население езика след нашествието на испанските и португалските завоеватели.

Тъй като историята е кратка не очаквайте по-задълбочен анализ и подробно разглеждане на отделните езикови групи- Янсон прави своята историческо-лингвистична справка по възможно най-лаконичен и логически стегнат начин. За тези, на които обаче им е интересно да задълбаят още по-дълбоко в необятните дебри на лингвистиката, предстои издаването на забележителната книга на Джордж Стайнър След Вавилон (за която ще ви информираме във възможно най-скоро време).  

Лично за мен една от най-интересните глави беше за формирането на нови езици и по-конретно това, което се случва в колониите с роби в Северна Америка, където лишаването на изтерзаните роби от дотогавашната им идентичност и отказа  да се припознаят с културата на робовладелеца, води до създаването на креолските езици: необикновена смесица от френски, английски и новосъздадени думи. Имах необичайния късмет да чуя на живо креолски и винаги съм се чудила как толкова познати ми от френски и английски корени на думи, могат да бъдат смесени в един толкова нова и необичайно звучаща форма. Ето че години по-късно намирам обяснението в доста увлекателен формат.

Единствената ми забележка е, че с изключение на група екзотични африкански езици, книгата беше изцяло фокусирана върху западната култура, а в един такъв исторически обзор много бих искала да прочета за формирането на така различните от индо-европейските езици: китайски, японски и тн. Нямаше нищо и за арабския, фарси и други фундаментално различни писмено и фонетично езици, за които би ми било много интересно да прочета повече- както в исторически, така и в лингвистичен план.

Издателство: Изток-Запад

Цена: 14.00