Капаните на фармацевтиката

Bad Pharma

Бен Голдейкър, познат ви от Псевдонаукатаобича да разобличава порочни практики. Независимо дали става дума за шарлатанство в научните среди или регулаторни злоупотреби в медицинските: критичният му поглед винаги е готов да изобличи истините, до които широката публика заслужава да има право на достъп.

В Капаните на фармацевтиката (Bad Pharma) Голдейкър се заема с нелеката задача да изобличи порочните практики във фармацевтичната индустрия, лекарските, научните и издателските среди, които създават условия за изкривяване на реалните резултати от клиничните изпитвания проведени върху повечето съвременни лекарства. Не се заблуждавайте обаче: тази книга не говори за някакви мистични конспирации, нито цели да изобличи “капиталистическото зло”, което стои зад големите фармацевтични компании. Не е и поредния псевдонаучен зов срещу лекарствената индустрия, какъвто са темите за “вредните ваксини” във форуми като Bg-mamma.

Kапаните на фармацевтиката е много солидно проучено и добре аргументирано изследване на системните проблеми, с които фармацевтичната индустрия се сблъсква. Книгата се вглежда дълбоко в проваление опити за (само)регулация, конфликтите на търговски и научни интереси, изкривяването на истината в ползата на търговските интереси и изобличаването на порочните догматични практики в научните и медицинските среди. Някои от капаните във фармацевтичната индустрия са нарочно заложени с цел печалба, други обаче са продукт на грешно устроената система и дори при най-добри намерения понякога неволно могат да доведат до грешки, струващи здравето и дори живота на хората.

Един от основните проблеми при одобряването на дадено лекарство е финансирането на клиничните изпитваниия и влиянието му върху цялостната им организация. Когато компанията-производител е основен спонсор на дадено клинично изпитване, тя има твърде голям контрол върху методологията, контролните фактори, продължителността и фазите от процеса на изследване. Дори ако изключим нарочните изкривявания в организацията, дори при съвестно проведени изследвания негативните резултати често не биват публикувани и това създава сериозен вакуум от информация, който може да изкриви преценката и на най-добросъвестния лекар. Ако нямаш достъп до всички (положителни и отрицателни) резултати от клиничните изпитвания на дадено лекарство, може неволно да предпишеш на пациента си медикамент с много сериозни странични ефекти, за които дори не си предполагал.

Опитите за въвеждане на регулаторни практики на централизирано ниво, както и тези за саморегулация често пропадат, защото десетилетия наред системата функционира в това състояние на липса на прозрачност. Дори за изпитванията върху нови лекарства да се въведат осъвременени правила това няма как да реши генерално проблема, защото повечето медикаменти, с които разполагаме днес са одобрени преди десетилетия в същите неясни условия и липса на пълна информация за резултатите от клиничните им изпитвания. В допълнение към това маркетинговие кампании изкривяват преценката както на лекари, така и на пациенти.

Един от най-шокиращите моменти обаче остава факта, че често нови патенти се придобиват по-скоро с търговска, отколкото хуманитарна цел. Много нови лекарства са само малко по-добри от плацебо. Това може да не е голям проблем при лекуване на безсъние, но когато става дума за ракови заболявания нещата стоят по съвсем различен начин. За да не бъде картинката напълно черна обаче, Голдейкър представя и факти в подкрепа на опитите да се подобри системата, както и примери за други изследователи, които са се опитвали да увеличат степента на прозрачност и дори са водили съдебни дела за правото на публично обявяване на всички получени резултати.

Най-големият плюс на книгата е, че като потомствен лекар с реален опит в работата с пациенти, медицински и научни организации, Голдейкър добавя след всяка глава добре аргументирани предложения какво и как може да се подобри. С реални практически приложими идеи, той се обръща както към компаниите-производители, така и към етичните комисии, издателите на научни списания и всички въведени в порочния цикъл на Капаните на фармацевтиката.

Това е задължителна книга за занимаващите се медицина и фармацевтика. но дори да не сте въвлечени професионално в тематиката, ще намерите написаното от Голдейкър за изключително полезно. Сред основните плюсове за читателите са критичният подход към фактите, които книгата ще стимулира у вас по отношение на някои видове лечения, както и систематичното поднасяне на вътрешна информация относно индустрия, която на практика засяга повече или по-малко живота на всички ни. Несъмнено достойнство е и научно-изледователкият подход, демонстриран от Голдейкър в опит да ни стимулира да мислим критично, да откриваме и анализираме дадени проблеми,  и  най-вече: да търсим реални и ефективни решения за тях.

Издателство: Изток-Запад

Цена: 23.90

Advertisements