Социалният атом

Social Atom

Напредъкът на науката и човешкото познание не е линеен. Понякога концепции и виждания за света, които са били актуални толкова дълго, че никой дори не се е съмнявал в тях, в крайна сметка се оказват погрешни и/или непълни. Последните развития в областта на молекулярната физика и невробиологията подкопават много от “изконните истини”, на които социалните науки са разчитали безусловно допреди няколко десетилетия. Нещо повече, колкото повече разбираме за природните закони, толкова повече пропастта между природни и хуманитарни науки се стеснява. Изникват мостове, които показват, че сложните необозрими процеси свързвани досега изцяло с традициите, индивидуалните особености и духовните особености на културата в дадено общество всъщност биват ръководени от изключително прости и универсални природни принципи.

Марк Бюканан не е случаен автор. Oсвен че е експерт по физика (особено в областта на квантовата теория), той е и бивш редактор в Nature- най-реномираното списание в света в областта на науката, истинска Библия за научната общност. Макар тази му школовка в точнитe науки да лишава книгата от увлекателното леко и плавно преливащо повествование, с което могат да се похвалят автори като Майкъл Шърмър например, Социалният атом е четиво, която се занимава с толкова интересни въпроси, че е трудно да го оставиш:

– Как сложни, необозрими процеси в областта на икономиката и финансовите пазари, могат да бъдат обхванати и дори предвидени благодарение на прости и ясни природни закони?

– Как геноцидът и етническата омраза могат да бъдат обяснени с протичащите процеси в едно общество на универсален принцип извън комплексните религиозни и културни условия?

-Как може да обясним разпределението на 80% от богатството в световен мащаб в ръцете на едва около 20 % от населението?

Ако имате строго изградени религиозни възгледи и необорима вяра в мистични сили като доброто и злото, в линейния прогрес на човечеството и свръхрационалната школа в икономиката…или не четете тази книга, или се подгответе за много сериозно предизвикателство пред възгледите ви. Екипиран с множество емпирични данни, солидни научни доказателства и необоримо ефективна в простотата си логика, Бюканан предизвиква познанието ви за света със своя вдъхновен от физиката и еволюционната наука подход.

Сложността на отделните индивиди в огромна маса от хора (религиозните им убеждения, лични предпочитания, етнически традиции) губи смисъл през призмата на физиката, която свежда дори най-удивително сложните процеси до най-основните им съставни части. Науката работи с опростени модели, не защото не е достатъчно развита да обхване пълната сложност на дадено нещо, а защото знае кои са важните неща, които движат даден процес и кои детайли могат да бъдат пренебрегнати, за да се види голямата картина. В случая- социалните процеси разкриват обща динамки на множеството, която е напълно независима от индивидуалните особености на съставящите го членове.

Стратегиите за оцеляване, приспособяване и сътрудничество се изменят с нарастване броя на хората, защото колкото повече отделни индивиди си взаимодействат толкова повече се заличават влиянието на индивидуалните им характери и влизат в сила мощни процеси на групови стратегии за взаимодействие. На пръв поглед необясними през призмата на индивида процеси стават кристално ясни и прости, когато се вгледаме във взаимодействието на големи маси от хора в достатъчно дълъг период от време.

Докато социалната наука и философията на миналото се е опитвала чрез призмата на рационалността да разглежда човешкото съзнание като ръководнео от съвършено рационални подбуди, сложно и индивидуално, през призмата на емпиричните наблюденията върху хората се разкриват поразително нерационални взаимодейстия, обединени обаче от предсказуеми процеси, отговарящи на ясни природни закони, чийто прост механизъм води до множество сложни последици на ниво общество.

Важна обзорна книга, която макар на моменти да звучи суховато като повествование, е изключително ценен поглед върху голямата картина на някои от най-важните социални процеси и дилеми в днешни дни и на това как различните научни подходи (в социалните науки, физиката и биологията) започват да намират все по-добро обяснение за тях.

Издателство: Изток- Запад

Цена: 14.00