Защо нациите се провалят ?

Гост автор: Добрин Станев (EuroFocus) Защо някои държави успяват, а други се провалят? Защо някои държави са богати и добре устроени, а гражданите на други се движат на ръба на оцеляването? Много обяснения могат да бъдат дадени: географско положение, ресурси, култура, невежество по въпросите на управлението. Авторите на тази книга Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсън не смятат,…