Социалният атом

Напредъкът на науката и човешкото познание не е линеен. Понякога концепции и виждания за света, които са били актуални толкова дълго, че никой дори не се е съмнявал в тях, в крайна сметка се оказват погрешни и/или непълни. Последните развития в областта на молекулярната физика и невробиологията подкопават много от “изконните истини”, на които социалните…

Вярващият мозък

Господстващото убеждение сред мнозина е, че хората са съвкупност от две допълващи се части: 1. изначална, независима по никакъв начин от тялото душа/съзнание/личност и 2. физическа обвивка, която е в йерархично подчинение на нашето по-висше Аз. Невробиолозите са главните действащи лица на фронтовата линия в битката с този анахронизъм в мисленето, който е лесен за…