Как се реализират добрите идеи?

Ако сте чели книгата Как се раждат добрите идеи на Стивън Джонсън е лесно да асоциирате настоящото заглавие с нея, макар двете да не са свързани.  Как се раждат… се потапя в историята и механизмите, стоящи зад сглобяването на парченцата от пъзела, който с достатъчно акумулиране на факти и причинно-следствени връзки води до “внезапни” и гениални открития. Как се…